Adó- és pénzügyi ügyintéző

Polgármesteri Hivatal Mogyoród
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

adó- és pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pont: I., vagy II. besorolási osztályba tartozó pénzügyi és számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:

– Ellátja a pénzügyi teljesítésekről történő adatszolgáltatás elkészítését a különböző könyvvezetési és beszámolási rendszereket segítő programok segítségével (ASP rendszer gazdálkodási alrendszere, KGR-K11, mérlegjelentés, pénzforgalmi jelentés);
– ellátja a Képviselő-testület és bizottságai üléseire készítendő pénzügyi tárgyú előterjesztések előkészítését;
– előkészíti a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzat és intézményei elemi költségvetését, az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét, rendelet módosításait és zárszámadási rendelet-tervezetét;
– elkészíti az EBR42 rendszerben történő adatszolgáltatásokat (mutatószám felmérés); figyelemmel kíséri és elkészíti az ÖNEGM rendszerben történő pályázati adatlapokat;
– ellátja az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat (támogatási szerződések nyilvántartása, elszámolások ellenőrzése);
– az alkalmi és állandó bérjellegű számfejtések, kifizetések elvégzése (megbízási díjak, segélyek, választásokkal kapcsolatos tiszteletdíjak, jutalmak);
– az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények dolgozói részére történő fizetési előlegek nyilvántartása
– Polgármesteri Hivatal illetékességébe tartozó helyi adóügyi feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátandó feladatoknál felsorolva a pénzügyi feladatok.
Adóval kapcsolatos feladatok: adóbevallások, adatbejelentések, változás-bejelentések feldolgozása, adókivetések előkészítése, határozathozatal, adóhátralékok behajtása, adóellenőrzés, adók módjára behajtandó köztartozások teljes körű feladatellátása, és ezen feladatok teljes körű ügyiratkezelése, pénzforgalom könyvelése. Ügyfelekkel való kapcsolattartás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) (egyéni megállapodás alapján), Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• Középiskola/gimnázium, OKJ szerinti valamely középfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó
• Azonos területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
• ASP program kezelése
• Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• a 45/2012.(III.20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz a, besoroláshoz minden munkahely feltüntetésével
• Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Illés-Németh Anita Irodavezető, Kovács Anikó Irodavezető helyettes nyújt, a 06-28/540-716/200, mobil: 06-30/663-9842 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Mogyoród címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 140-5/2020., valamint a munkakör megnevezését: adó- és pénzügyi ügyintéző.
• Elektronikus úton Sohajdáné Króner Judit részére a kroner.judit@mogyorod.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Pályázatokkal kapcsolatos adatkezelésről bővebb információ az önkormányzat honlapjának https://mogyorod.asp.lgov.hu/allasajanlatok menüpont alatt található.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.mogyorod.asp.lgov.hu – 2020. november 3.

Ossza meg másokkal is a cikket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük