Ezeken a napokon lesz az iskolai beiratkozás

A Dunakeszi Tankerületi Központ úgy határozott, hogy 2022. április 21. csütörtök és 2022. április 22. pénteki napon lesz az általános iskolai beiratkozás a 2022/2023-as tanévre.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A Dunakeszi Tankerületi Központ a A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) (4) bekezdései alapján úgy határozott, hogy az általános iskolai beiratkozás 2022/2023-mas tanévre 2022. április 21. csütörtök és 2022. április 22. pénteki napon lesz.

A beiratkozás módjáról – ide értve az elektronikus (online) úton történő adatfelvételt – a tájékoztatást a köznevelési intézmények a helyben szokásos módon teszik közzé. A Mogyoródi Szent László Általános Iskoláról ebben a cikkben írtunk, a 2022/2023-as tanévben kezdő elsősök tanítóiról pedig ezen az oldalon olvashat többet.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni: a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő az Nkt. 37.8 (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartónak címezve az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Ossza meg másokkal is a cikket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük