Igazgatási ügyintézőt keres a Polgármesteri Hivatal

Igazgatási ügyintézőt keres a Polgármesteri Hivatal

Pályázatot hirdet a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal teljes munkaidős igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére, határozott időre, 2022. 12. 31.-ig.

Ellátandó feladatok: Lakcímmel kapcsolatos, ipari, kereskedelmi, szálláshely szolgáltatás, állattartási ügyek ellátása, valamint az Igazgatási Iroda feladataiban való közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Igazgatási, hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola,
• hatósági munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatási szervnél szerzett szakmai tapasztalat, anyakönyvvezetői szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• a 45/2012.(III.20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz a, besoroláshoz minden munkahely feltüntetésével
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés igazolása.
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint a www.mogyorod.hu weboldalon megtalálható adatkezelési tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.
• Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kertészné Hegedűs Erika Igazgatási Irodavezető nyújt, a 06-28/540-716/250; 06-30/663-9803 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Mogyoród címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7400/2021., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
• Elektronikus úton Sohajdáné Króner Judit részére

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 23.

Ossza meg másokkal is a cikket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.