Irodavezetőt keres a polgármesteri hivatal

Irodavezetőt keres a polgármesteri hivatal

Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Irodavezetőt keres a polgármesteri hivatal.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.

Ellátandó feladatkörök:

 • 3. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör
 • 14. Hatósági
 • 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör
 • 26. Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör
 • 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • Pályázatok előkészítéséhez szükséges döntés előkészítő és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása, koordinálása.
 • Önkormányzati beruházások (közintézmény építés, útépítés, vízelvezető-rendszer építés, közvilágítás bővítés,stb.) előkészítésének és lebonyolításának szervezése.
 • Az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak előkészítésében való közreműködés.
 • Az iroda feladatkörébe tartozó hatósági ügyek (helyi vízgazdálkodási, közterület használati, környezetvédelmi, természetvédelmi szakhatósági kérdések, rendeltetésmód változás igazolása,stb.).
 • Önkormányzati ingatlanok nyilvántartásának, vagyonkezelésének szervezése, ellenőrzése, hasznosításának előkészítése.
 • Helyi közútkezelői, tulajdonosi döntések előkészítése, szervezése.
 • A Helyi Építési Szabályzat szerinti terület-felhasználáshoz kapcsolódó feladatok (kisajátítás, útlejegyzés, ajándékozás, telekalakítás, belterületbevonás).
 • Képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítése az iroda feladatkörébe tartozó területen.
 • Az önkormányzati költségvetési rendelet tervezéséhez, az önkormányzati beruházásokat, karbantartásokat, fejlesztéseket feladatkörét érintő részletes költségvetési javaslat készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Településüzemeltetése, önkormányzat vagyongazdálkodási feladatainak szervezése, közútkezelői feladatok szervezése, önkormányzati döntések (beruházások) végrehajtásához fűződő feladatok bonyolítása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 2 (1 státusz betöltetlen)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2002.(III.7.) Korm.rendelet 1. melléklet 3,14,15 pont a) alpontja, 20,26,32 pont valamelyikének I. besorolási osztály szerinti képesítés,
 • Közigazgatásban, műszaki területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás jogosítvány
 • Köztisztviselői összeférhetetlenség hiánya, vagy annak megszűntetésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola,
 • Az építészeti tervezésben vagy az építésügyi igazgatásban – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • A településüzemeltetésben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz az összes munkahely pontos adatainak feltüntetésével,
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint a www.mogyorod.hu weboldalon megtalálható adatkezelési tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
 • Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Fila László jegyző nyújt, a 06-30/663-9801, 06-28/540-716 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Mogyoród címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8277/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Irodavezető .
Elektronikus úton Sohajdáné Króner Judit részére a kroner.judit@mogyorod.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 26.

Ossza meg másokkal is a cikket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük