Pályázatot írtak ki a bölcsőde vezetésére

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde intézményvezetői munkakörének betöltésére. A vezetői megbízás határozott időre, 2022.02.01 – 2027.01.31-ig szól.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A bölcsőde vezetése, irányítása, munkáltatói jogkör feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.
 • Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkatársak felett.
 • A szakmai vezetésen túli lényeges feladatai különösen: az intézményi költségvetés összeállításában való közreműködés, valamint az intézményt érintő fenntartói döntést igénylő ügyekben előterjesztések elkészítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a pótlékok megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az irányadó. Bérkiegészítés munkáltatói döntés alapján állapítható meg az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(Iv.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. rész I. Alapellátások 2/B pontjában meghatározott végzettség,
 • a 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet 3. §-a szerinti szakmai gyakorlat (öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakképesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat)
 • A magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.
 • A pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • A pályázó ne álljon a Kjt. 20. §.(2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.
 • A pályázóval szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet.
 • Cselekvőképesség
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok oklevél másolata,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mellyel a pályázó igazolja, a büntetlen előéletét, valamint, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,
 • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,

A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9834/2021., valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.
 • Elektronikus úton Sohajdáné Króner Judit részére a kroner.judit@mogyorod.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtók közül az intézményvezető kiválasztásáról – bizottsági meghallgatást követően, a bizottság véleményét mérlegelve – a Képviselő-testület a soron következő ülésén dönt. Személyes meghallgatásra, valamint szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázati határidőn belül pályázatukat hiánytalanul benyújtják és a meghallgatásukat a bírálók szükségesnek ítélik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

(Borítókép: Pixabay)

Ossza meg másokkal is a cikket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük