Műszaki ügyintézőt keres az önkormányzat

A Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Mogyoród a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.

Ellátandó feladatok:

 • Településüzemeltetéssel kapcsolatos lakossági igények, felvetések gyűjtése, szakmai előkészítés, kapcsolódó szakvélemények, döntés előkészítése.
 • Előzetes szakhatósági és szakhatósági vélemények kiadása (telekalakítási, stb.) ügyekben.
 • Burkolatbontási hozzájárulások, közútkezelői hozzájárulások, tulajdonosi hozzájárulások közművek létesítéséhez.
 • Belterületbe vonás, művelési ág változás ügyintézése, előkészítése.
 • Rendeltetési mód változással kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiadásának ügyintézése.
 • Jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelmi és vízügyi hatósági ügyek ügyintézése.
 • Környezetvédelmi és természetvédelmi önkormányzati feladatok döntés előkészítése, végrehajtásának szervezése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Szakhatósági eljárások lefolytatása, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások ügyintézése közművezetékek ügyében.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) megegyezés, Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola,
 • 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör Az I. besorolási osztályban,
 • Közigazgatási szervnél szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • a 45/2012.(III.20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz a, besoroláshoz minden munkahely feltüntetésével
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés igazolása.
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint a www.mogyorod.hu weboldalon megtalálható adatkezelési tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.
 • Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vasné Belics Orsolya Irodavezető nyújt, a 06-28/540-716/210, 06-30/230-7648 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Mogyoród címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3361-24/2021., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. [MB1]
 • Elektronikus úton Sohajdáné Króner Judit részére a kroner.judit@mogyorod.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 20.

(Borítókép: Pixabay)

Ossza meg másokkal is a cikket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük