Így ballagtak el a nyolcadikosaink

Így ballagtak el a nyolcadikosaink

Különleges nyolcadik évfolyam hagyta ma el a Mogyoródi Szent László Általános Iskolát: igazi egyéniségek, akik felpezsdítették és megszínesítették az iskola életét, akik már alsó tagozatban képesek voltak ottfelejteni a kísérőtanárukat a HÉV peronján, de akik mindannyian okosak, céltudatosak, sokan közülük kiemelkedő tehetségek.

Verőfényes napsütésben ballagtak el a nyolcadikosaink június 15-én kedden délelőtt az iskolából. A zászló ünnepélyes átadása után a hetedikesek búcsúja következett. Ezután mindenki megkapta a ballagó tarisznyáját. A nyolcadik évfolyamból többen is mondtak beszédet.

Így ballagtak el a nyolcadikosaink

Farkas Barnabás a 8/a.-ból felidézte egy átlagos keddi napjukat a Coopban vásárolt reggeli elfogyasztásától a Mogyoródi csatán keresztül a testnevelés óráig, ahol a tanár a puszta jelenlétével is sorba állította a gyerekeket.
“Az évfolyam döntő többsége sikeres junior nyelvvizsgát tett, reméljük buszkévé tettük ezzel a tanárainkat” – fogalmazott. – “Az iskolai menzáról a többségnek kellemetlen élménye van, de a mi szakács nénijeink konyhájából mindig finom falatok kerültek ki. Azért volt jó ide járni, mert ugyanazok az emberek vesznek körül az iskola falain belül és kívül is. Örülök, hogy részese voltam ennek a közösségnek, és egy kicsit még inkább mogyoródi lettem.”

Így ballagtak el a nyolcadikosaink

Osztálytársa Opálszki Gabriella pedig elmesélte hogyan hagyta el Rita néni az osztályt egy alsós osztálykiránduláson – mindenki felszállt a HÉV-re, csak ő maradt a peronon. A technika próbált közbeszólni, a mikrofonok hol működtek, hol nem. De ez nem akadályozta meg a diákokat, hogy átadják a mondanivalójukat.

“A ti évfolyamotok igazán színes egyéniségekből áll, akik remek osztályközösséget alkottak és felpezsdítették a suli életét. Emlékszem arra, amikor tematikus napokat tartva hol pizsamában, kalapban vagy egyéb mókás öltözékben jelentetek meg mosolyt csalva a tanárok és diáktársak arcára. Természetesen arra is emlékszem, hogy kemény utat jártunk be szeptembertől egészen az utolsó hétig. Nagy küzdelmek zajlottak köztünk a szabályok betartásáról, a szabályok áthágásáról, a helyes viselkedésről és sok egyébről” – fejtegette Kralovicsné Káplár Judit. Beszédét a cikkünk végén teljes terjedelmében közöljük.

A nyolcadikosok közül 24-en gimnáziumban, 5-en szakgimnáziumban, 17-en technikumban és 9-en szakképző iskolában tanulnak tovább. A ballagók közül külön kiemelték Schmidt Zsófiát, akinek hét éven át kitűnő bizonyítványa volt. Az idén új szokást vezetnek be: az iskola aranykönyvet nyit a legjobb tanulóknak: azok a diákok írhatják bele a nevüket a ballagáson, akik éveken át 4,5-ös átlag felett teljesítettek. Elsőként
a 8/a-ból Farkas Barnabás, Gyönyörű Sárá, Kain Bence, Nagy Botond és Ujhelyi Zsófia, a 8/b-ből pedig Dráb Benedek, Kamarás Eszter, Rátesy Nikosz és Schmidt Zsófia neve került a könyvbe.

Így ballagtak el a nyolcadikosaink

“Ha egyvalamit tanácsolhatok, ne nőjetek fel soha! Felnőttként meg kell hozni fájdalmas döntéseket is. Szórakoztattok jól a nyáron és próbáljátok meg minél tovább gyerekek maradni” – adott a ballagóknak atyai jótanácsot Paulovics Géza polgármester.

Trabalka Szilvia alpolgármester ezután átadta a Mogyoródi Jövő Reménysége Díjat, ebben az évben Kain Bencének.

“Az évek során minden feladatot maximális erőbedobással, alázattal teljesített. Iskolai tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte, emellett pedig természettudományi, történelem és szavalóversenyeken mérettette meg magát, és öregbítette iskolánk hírnevét. A tanulmányi eredmények mellett a sportban is remekel, rendszeres résztvevője a birkózó és kézilabda edzéseknek, mérkőzéseknek és versenyeknek, ahol szintén hozza a tőle elvárt eredményeket. Különleges személyiség. Szerénység, tisztelettudás, hála, alázat. Olyan értékeket képvisel, amelyek manapság ritkaságnak számítanak. Segítőkészség. Tanárainak és diáktársainak egyaránt. Magatartása példamutató” – méltatta a tehetséges fiatalt. – Osztályfőnöke szavaival élve, „ilyen gyermeket nevelni jutalomjáték”.

Az osztályfőnökök köszöntése után a diákok egy közös fát ültettek, és ezzel búcsúztak végleg az alma materüktől.

Isza Ferenc galériája a ballagásról

Az iskola búcsúja – Kralovicsné Káplár Judit beszéde

Egy évvel ezelőtt a ballagási ünnepségen még Orsi néni helyén ültem a tavalyi 8.a osztályfőnökeként, Lénárt Márktól tarisznyát kaptam, vidáman hallgattam Dráb Benedek búcsúztató sorait, melyet viccesen így zárt: Az Erő legyen Veletek! Most is emlékszem Gyurik Zsanett fekete kalapjára és csodás szavalatára. Tavaly ilyenkor még azon dolgoztam magyartanárként, hogy közületek néhány tanulónak hogyan tudnék jobb évvégi osztályzatot adni az online oktatás után. Most pedig annak az intézménynek a vezetőjeként búcsúztatlak Titeket, ahol 8 vidám évet töltöttetek, megtanultatok írni, olvasni, számolni: kisdiákból kamasszá váltatok a szemünk előtt. Elrepült ez a 8 év, és eljött ez a fontos nap. Nem azért fontos, mert miattatok öltözött díszbe az iskola, miattatok jött el a sok vendég, hanem azért, mert itt most befejeződik eddigi életetek egy jelentős szakasza. Ismét Dráb Benedek tavalyi gondolatait idézem: Eddigi életetek több mint felét itt töltöttétek velünk az iskola falai között. A ti évfolyamotok igazán színes egyéniségekből áll, akik remek osztályközösséget alkottak és felpezsdítették a suli életét. Emlékszem arra, amikor tematikus napokat tartva hol pizsamában, kalapban vagy egyéb mókás öltözékben jelentetek meg mosolyt csalva a tanárok és diáktársak arcára. Természetesen arra is emlékszem, hogy kemény utat jártunk be szeptembertől egészen az utolsó hétig. Nagy küzdelmek zajlottak köztünk a szabályok betartásáról, a szabályok áthágásáról, a helyes viselkedésről és sok egyébről. Köszönöm Nektek, hogy újdonsült vezetőként elfogadtátok a személyemet, megértettétek az iskolát jobbító szándékaimat, és igyekeztetek nekem segíteni ebben. Persze nem mindig sikerült, de ennek csakis külső okai voltak: rosszkor és rossz helyen szólalt meg egy-egy mobiltelefon, nem hallottátok jól a csengetési és ebédeltetési rendet, sajátosan értelmeztétek a házirend öltözködési szabályait…
Kedves Diákok, a viccet félretéve, a tarisznyátokba jelképesen vigyétek magatokkal az alábbi 3 gondolatot. Lenne több is, de számomra ezek a leglényegesebbek az életben.
Az 1. a CSALÁD: a család a legfontosabb keretet adja az életünknek. Nélküle kevesebbek, erőtlenebbek vagyunk, ezért a szüleiteknek, családotoknak nagy köszönettel tartoztok. A siker, a hírnév és a vagyon soha nem pótolhatja a biztos, szeretetteljes családi hátteret. Ezt mindig tartsátok szem előtt!
A 2. a LÉLEK: számotokra jelenleg a külső, a test, a látszat sokkal fontosabb. Bármilyen hihetetlen is ilyen fiatalon, nekem már elhihetitek, hogy mindezek múlandó dolgok.
„ Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan” –írta Antoine de Saint-Exupery A Kis herceg c. regényében. A belső énünk, az embertársainkhoz való viszonyunk, az erkölcsi rend betartása lehet majd a boldogságotok kulcsa. Nem kell mindenkinek sztárnak, celebnek lenni, elég, ha értékes emberré váltok!!!
A 3. dolog, amire mindig emlékezzetek: a KÖZÖSSÉG. Ahogy felnőttök majd, felelősségteljes állampolgárok lesztek. Mit is jelent ez? Legyetek nyitottak és segítőkészek, ha a tágabb közösségetekről: iskolátokról, munkahelyetekről, településetekről és a hazátok sorsáról van szó! Remélem, hogy 8-10 év múlva én még együtt dolgozhatok azokkal a leendő tanítókkal, tanárokkal, akik közületek kerülnek ki, és nevelni fogják a mogyoródi kisdiákokat. Hisz ez a ti felelősségetek is!

Kedves Szülők!
Önök is sokszor megtapasztalták milyen embert próbáló feladat egy kamasz gyermek nevelése. Mennyi türelmet, szeretetet és odafigyelést igényelnek a gyerekek. Lehet, hogy az elmúlt években sok-sok nehézséggel kellett szembenézniük, voltak gondok, kemény percek, most mégis azt kérem Önöktől, hogy tekintsenek büszkén gyermekükre, aki eljutott élete első mérföldkövéhez, befejezte általános iskolai tanulmányait, s kilép a nagybetűs életbe.
Köszönöm, hogy volt idejük gyermekük fejlődését még akkor is segíteni, ha úgy érezték, hogy az iskola követelményei, a környezet elvárásai hatalmas erőfeszítést kívántak Önöktől. Kívánom, hogy odafigyelésük, szeretetük maradjon meg továbbra is, mert gyermeküknek ugyanilyen támogató, segítő szeretetre, odafigyelésre van szüksége, mint eddig volt.
Külön szeretettel és tisztelettel köszönöm meg a Szülői Munkaközösség Elnökének, Lázár Csillának az áldozatos munkáját, aki 2 éven át segítette, majd 5 éven keresztül irányította az SZMK munkáját.
Továbbá hálásan köszönöm Dráb Orsolyának, Gyönyörű Klárának, Irini Taxidisznek Kainné Sima Krisztinának, Recskó Gyöngyinek a sok –sok segítséget.
Végül megköszönöm kedves kollégáimnak, tanítóknak, tanároknak, a két osztályfőnöknek: Borusné Mátay Orsolyának és Kériné Kurucz Rózsának azt a kitartó és áldozatos munkát és sok-sok türelmet, amely meghozta gyümölcsét, hisz sikerült minden végzős diákot beiskoláznunk: 24 fő gimnáziumban, 5fő szakgimnáziumban, 17fő technikumban és 9 fő szakképző iskolában folytatja tanulmányait szeptembertől.
Mindkét osztályban több olyan kiemelkedő diák van, aki tanulmányi eredményével, szorgalmával, tehetségével, közösségi munkájával és sporteredményével öregbíti iskolánk hírnevét. Most őket jutalmazzuk.
Külön kiemelem SCHMIDT ZSÓFIA 8.b osztályos tanulót, aki 7 éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Most is kitűnő lett, plakettben és könyvutalványban részesül kimagasló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért.
KAIN BENCE és ÚJHELYI ZSÓFIA 8.a osztályos, RÁTESY NIKOSZ 8. b osztályos tanuló szintén kitűnő lett az idén. Rátesy Nikosz és Kamarás Eszter 8 éven át kimagasló tanulmányi eredményt ért el.
Az idén új hagyományt indítunk útjára iskolánkban. Azok a tanulók, akik éveken keresztül legalább 4,5 –es tanulmányi eredményt értek el, beírják nevüket a Mogyoródi Szent László Általános Iskola Aranykönyvébe, hogy az utókor is emlékezzen rájuk.
8.a osztályból kérem Farkas Barnabást, Gyönyörű Sárát, Kain Bencét, Nagy Botondot, Ujhelyi Zsófiát
8.b osztályból kérem Dráb Benedeket, Kamarás Esztert, Rátesy Nikoszt és Schmidt Zsófiát, hogy írják be a nevüket az Aranykönyvbe.
Az idén kimagasló tanulmányi eredményt ért el Pereszlényi Kira és Ruschel Zsófia 8.b osztályos tanuló.
JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ díjban részesül FARKAS BARNABÁS és KAIN BENCE 8.a osztályos tanuló. Farkas Barnabás négyszeres körzeti, területi és Pest megyei bajnok. Képviselte iskolánkat labdarúgásban a Diákolimpia Országos Döntőjében háromszor is. Kain Bence birkózásban a Diákolimpia Közép- Magyarországi Bajnokság 1. helyezettje.
NAGY MIRA 8.a osztályos tanuló többszörös korosztályos válogatott kick-box versenyző. EB bronzérmes; 10 x Világkupa győztes; 5 x Európa Kupa győztes; 10 x Magyar Bajnok; – 2019 – ben Mogyoródon az Év Ifjú Sportolója címet kapta. Kiemelkedő sporteredményeiért emléklapban részesül. Gratulálunk neki!
Közösségi munkájáért szintén emléklapban részesül DRÁB BENEDEK 8.b és FARKAS BARNABÁS 8.a osztályos tanuló. Ők oszlopos tagjai a Mogyoródi Ifjúsági Testületnek is. További sikert kívánunk a munkájukhoz!
SCHMIDT ZSÓFIA és ÚJHELYI ZSÓFIA az Arady Jenő megyei rajzversenyen 5. osztály óta többször is lett korosztályában és kategóriájában is első helyezett.
A végzős diákjaink között szép számmal vannak olyanok, akikre kiemelkedő teljesítményük miatt vagyunk büszkék.
DRÁB BENEDEK, KAIN BENCE és SCHMIDT ZSÓFIA kiemelkedően szerepelt a megyei Kaán Károly Természetismereti Versenyen is.
GYURIK ZSANETT és KAIN BENCE több éven át képviselte iskolánkat területi és megyei szavalóversenyeken, ahol szép díjakat is nyertek.
Zrínyi matematika versenyen RÁTESY NIKOSZ 28.helyezést ért el.
Területi történelem versenyen LUKÁCS LÁSZLÓ és LÁSZLÓFI VINCE 1.helyezést ért el.
ROMVÁRI TAMÁS birkózásban Diákolimpia Közép- Magyarországi Bajnokság 2.helyet szerzett.
PADLA DOMINIK taekwondo sportágban Diákolimpia Országos Bajnokság 1. helyezettje, JANKÓ ÁDÁM pedig 2. helyezett.
LÉNÁRT MÁRK négyszeres, SZABÓ ÁKOS háromszoros, BOROS BENCE, DIAZ BRANDON, PADLA DOMINIK kétszeres, PAPP RICHÁRD egyszeres körzeti, területi és Pest megyei bajnok. A Diákolimpiák országos döntőjében szerepeltek. Tudni kell, hogy labdarúgásban a diákolimpiákon átlagban 500 iskolai csapat indul. A legjobb 20 kerül az országos döntőbe. Ezek a fiúk eljutottak kétszer is a 7. helyig, ez hatalmas eredmény egy nagyközségi iskolától. Köszönjük, fiúk!
Diákolimpia Országos elődöntőjében futsal sportágban 2. helyen végzett: Boros Bence, Diaz Brandon, Farkas Barnabás, Lénárt Márk, Padla Dominik és Szabó Ákos.
Kézilabdában is szép sikereket értek el végzős tanítványaink: Diákolimpia megyei elődöntőjében 2. helyet szereztek: Almásy Flórián, Beik Péter, Boros Bence, Dráb Benedek, Gyurik Levente, Haller Ákos, Kain Bence, Lászlófi Vince, Padla Dominik, Papp Richárd, Romvári Tamás, Skok Balázs és Szabó Ákos.
Az idén angol és német nyelvből Junior nyelvvizsgát tett tanulóink: angol: Almásy Flórián, Boros Bence, Gódor Vince, Gyurik Levente, Gyurik Zsanett, Jankó Ádám, Kain Bence, Kovács Dorina, Nagy Botond, Nagy Dávid, Nagy Mira, Opászki Gabriella, Padla Dominik, Pereszlényi Kira, Ujhelyi Zsófia. német: Dráb Benedek, Farkas Barnabás, Haller Ákos, Karika Noémi, Lukács Tamás, Ruschel Zsófia, Schmidt Zsófia
Öt tanulónk középfokú angol nyelvvizsgán vett részt: Jankó Ádám, Kamarás Eszter, Rátesy Nikosz, Romvári Tamás és Ujhelyi Zsófia.
A vizsga eredményéről később kapnak értesítést. Köszönöm Juhászé Csúzi Erikának és Kériné Kurucz Rózsának a felkészítést.
Mindenkinek köszönöm, hogy iskolánkat képviselte ezeken a versenyeken.
További sikereket kívánok a jövőben is!

Ossza meg másokkal is a cikket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük