Fontos tudnivalók az óvodai beiratkozásról

Április 20-22 között 8 órától 16 óráig lehet beiratkozni a 2022-2023. nevelési évre a Mogyoródi Pillangós Óvoda és Gesztenyés Tagóvodájába. A legfontosabb tudnivalókat Szikszai Éva óvodavezető gyűjtötte össze. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától, tehát 2022. szeptember 1-jétől, legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A 2022. augusztus 31-ig 3. életévet betöltött gyermekek mellett azoknak a jelentkezését várjuk, akik 2023. február 28-ig betöltik 3. életévüket és még 2022. év folyamán szeretnék megkezdeni az óvodát. Jelentkezésük nem garantálja a felvételt, hiszen kizárólag abban az esetben vehetők fel, amennyiben a kötelező óvodáztatásban részt vevő gyermekek mellett marad hely. Az ő számukra a fennmaradó helyekre rangsorolás alapján kerülhetnek óvodába a gyerekek.

A Mogyoródi Pillangós Óvoda és Gesztenyés Tagóvodájában 2022/2023-as nevelési évre történő előzetes óvodai beiratkozáshoz a szülőknek le kell töltenie az önkormányzat oldaláról  az adatlapot és a szülői nyilatkozatot, majd mindkét szülő által aláírva elvinni ezeket az óvodai beiratkozásra, a Mogyoródi Pillangós Óvoda 2146 Mogyoród, Veresegyházi út 8. szám alatti intézménybe  2022. április 20-21-22. napokon 8 – 16 óra között. 

Természetesen, aki betegség miatt nem tud megjelenni a személyes beiratkozáson, telefonon a 0620-315-98-53-as számon előzetesen egyeztetve, e-mailben is elküldheti a beiratkozási lapot a pillangos@pillangosovoda.hu e-mail címre. Az e-mail megküldésekor a tárgy részbe kérjük a gyermek nevét feltüntetni az alábbi módon: óvodai beiratkozás 2022-2023_gyermek neve. Kérjuik, telefonon történő egyeztetés nélkül ne küldjék e-mailben a dokumentumokat!

Azoknak a szülőknek, akik nem tudják kinyomtatni a dokumentumokat, részükre lehetőséget biztosítunk a papír alapú formátum elérésére az óvodában a beiratkozásra kijelölt napokon. Fontos, hogy a dokumentumot mindkét szülőnek alá kell írni! Kivételt képez ez alól, ha a szülő igazolja az alább felsorolt eredeti végzés vagy jegyzőkönyv bemutatásával önálló aláírási jogosultságát. Amennyiben az Oktatási Hivatal online óvodai beiratkozási rendet ír elő, abban az esetben az óvodavezető köteles a kiadott rendelet szerint eljárni. Ekkor a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az óvoda által kijelölt időpontokban kerül majd sor.

A személyes beiratkozáskor legyenek kedvesek a felsorolt dokumentumok mindegyikét szíveskedjenek magukkal hozni.

Szükséges okmányok:

  •   a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  •   a gyermek érvényes személyazonosítására alkalmas igazolványát (pl.: személyazonosító igazolvány, útlevél), továbbá a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
  •   a szülői felügyeleti joggal rendelkező egyik szülő (gondviselő) érvényes személyazonosítására alkalmas igazolványát (pl.: személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), továbbá a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
  •   gyermek TAJ kártyáját;
  •   gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha a gyámhatóság megállapította);
  •   elvált vagy külön élő szülők esetében, a gyermek elhelyezését igazoló bírósági végzés, gyámhatósági megállapodásról készült jegyzőkönyvet;
  •   nem magyar állampolgárság esetén a Magyarországon tartózkodásra jogosultság igazolása (pl. EGT-tartózkodási engedély; bevándorlási, letelepedési, tartózkodási engedély), keresőtevékenység igazolása.

     

Speciális esetek

1.) Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2022. április 10-ig. Aki ezt a lehetőséget választja, kérjük, jelezze felénk is a fentebb leírt e-mail címen!

2.) Szülői teendők a gyermek óvodakezdésének elhalasztásával kapcsolatos engedélyeztetés kérelmezésére:

A szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

3. ) Szülői teendők a gyermek további egy évig történő bölcsődei ellátásának kérelméhez:

A bölcsődéknek legkésőbb 2022. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig, kérjük jelezze gyermekének bölcsődében maradását az óvoda fele is (ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába) a fentebb írt e-mail címen!

4.) Szülői teendők, amennyiben éppen külföldön élnek vagy költöznek, ezért gyermeke nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést:

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy erről oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.”

Az óvodák és fenntartóik elérhetőségeit megtalálja a www.oktatas.hu/Köznevelés/Köznevelési közérdekű adatok/Köznevelési intézménykereső menüpontban.”

Az érdeklődők részére további tájékoztatást munkanapokon 8 – 16 óra között a 0620/315-98- 53-as telefonszámon Szikszai Éva óvodavezető nyújt.

Ossza meg másokkal is a cikket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük