Itt van minden, amit az óvodai beiratkozásról tudni kell

Itt van minden, amit az óvodai beiratkozásról tudni kell

Az idei évben online lehet beiratkozni a Mogyoródi Pillangós és Gesztenyés óvodába: a Mogyoród Ma és az önkormányzat oldaláról is letölthető adatlapot emailben várják a pillangos@pillangosovoda.hu címen április 20-ikáig. Szikszai Éva óvodavezető összegyűjtötte a legfontosabb részleteket és tudnivalókat, most ezek következnek.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az Oktatási Hivatal 2020. március 27-én közétett, 2021. március 10-én megerősített ajánlásának figyelembe vételével a koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2021/2022-es nevelési évre történő előzetes óvodai beiratkozás a Mogyoródi Pillangós Óvoda és Gesztenyés Tagóvodájában online módon történik.

A jelentkezési adatlapot az Önkormányzat honlapján és a Mogyoród Ma oldalán is el lehet érni.  Letöltés után kitöltve,
aláírva 2021. április 20-ig az óvoda pillangos@pillangosovoda.hu e-mail címére kérjük elküldeni. Az e-mail megküldésekor a tárgy részbe kérjük a gyermek nevét feltüntetni az alábbi módon: óvodai beiratkozás 2021-2022_gyermek neve.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az óvoda által kijelölt időpontokban kerül majd sor.

 Szükséges okmányok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata és személyazonosítására alkalmas igazolványa, lakcímkártyája, TAJ kártyája
  • a szülő személyi azonosítója és lakcímkártyája;
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a Magyarországon tartózkodásra jogosultság igazolása
  • gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat
  • elvált, vagy külön élő szülők esetében, a gyermek elhelyezését igazoló bírósági végzés

„Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2021. április 17-ig.”  Aki ezt a lehetőséget választja, kérjük, jelezze felénk is a fentebb leírt e-mail címen!

„Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóa az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja.”

Szülői teendők a gyermek óvodakezdésének elhalasztásával kapcsolatos engedélyeztetés kérelmezésére: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.” A szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

Szülői teendők a gyermek további egy évig történő bölcsődei ellátásának kérelméhez: „A bölcsődéknek legkésőbb 2021. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig, kérjük jelezze gyermekének bölcsődében maradását az óvoda fele is (ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába) a fentebb írt e-mail címen!

Szülői teendők, amennyiben éppen külföldön élnek vagy költöznek, ezért gyermeke nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést: „A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy erről az oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell
megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.”

„A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott óvoda beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvodával, annak fenntartójával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás nélkül milyen formában tehető meg. Az óvodák és fenntartóik elérhetőségeit megtalálja ezen az oldalon.”

Azoknak a szülőknek, akiknek problémát okoz az internetes felületen való beiratkozás, az alábbi telefonos elérhetőségen tud segítséget nyújtani 8 – 16 óra között: 0620/315-98-53 Szikszai Éva óvodavezető.

Ossza meg másokkal is a cikket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.