Óvodai beiratkozás

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata értesíti a kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. §-a és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban R.) 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás (jelentkezés) időpontja a 2023/2024-es nevelési évre 2023. április 24- én hétfőn és április 25- én kedden 8.00-16.00 óra között lesz. 

A beíratás helye: Mogyoródi Pillangós Óvoda, 2146 Mogyoród, Veresegyházi út 8. 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája
  • a gyermek érvényes személyazonosítására alkalmas igazolványa (pl. személyazonosító igazolvány vagy útlevél, továbbá a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a szülői felügyeleti joggal rendelkező egyik szülő (gondviselő) érvényes személyazonosításra alkalmas igazolványa (pl. személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély), továbbá a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • elvált vagy külön élő szülők esetében a gyermek elhelyezését igazoló bírósági végzés, vagy a gyámhatósági megállapodásról készült jegyzőkönyv
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat
  • nem magyar állampolgárság esetén a Magyarországon való tartózkodásra jogosultság igazolása

Óvodai jelentkezési lapot a helyszínen adunk, de előzetesen is le lehet tölteni azt az óvoda honlapjáról, illetve az önkormányzat weboldaláról. 

Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben a 3. életévét augusztus 31-ig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A Szülő tárgyév április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 4. életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (felmentést engedélyező szerv)- Gödöllői Járási Hivatal- felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jogi gyakorlásáról.

Az intézményvezető 2023. május 29-ig írásban (elektronikus úton) értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati/felülbírálati kérelemmel fordulhat a fenntartó, Mogyoród Nagyközség Önkormányzata felé.

 Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 

Ossza meg másokkal is a cikket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük